Zelf boeken

Klein

Het kleine abonnement is een abonnement voor kleine ondernemingen zoals freelancers en startende ondernemers. Het urencriterium van 1.225 uur per jaar wordt niet gehaald en er zijn niet meer dan 5 uitgaande bankbetalingen en 3 uitgaande verkoopfacturen per maand. De omzet is max. 5.000 Euro.

De éénmalige inrichting en instructie-kosten  bedragen € 200,= excl. BTW.

Midden

Dit abonnement is geschikt voor veel ZZP-ers en kleine MKB ondernemers. Er wordt aan het urencriterium voldaan en er is sprake van een winstaangifte voor de inkomstenbelasting. Er zijn weinig of geen kas handelingen en er is geen personeel in dienst. De aangifte inkomstenbelasting van de abonnementhouder en diens partner zit inbegrepen.

De éénmalige inrichting en instructie-kosten  bedragen € 200,= excl. BTW.

Groot

Het zakelijke abonnement is een abonnement voor bijvoorbeeld een VOF met 2 firmanten. Er is geen personeel in dienst en er zijn behoorlijke activiteiten. Ook een MKB ondernemer met één personeelslid en een eenmanszaak u moet denken aan een winkel of horeca zaak met uitgebreide kashandelingen valt onder deze categorie.

De eenmalige inrichting en instructie-kosten bedragen € 200,= excl. BTW.

€ 12,50 per maand

€ 66,50 per maand

€ 120,00 per maand